Time Out Project

Time Out Project in Frankrijk  • Een jongere die in de knoop zit met zichzelf of met zijn omgeving? Dan kan een time out misschien de oplossing zijn. Even weg van alle beslommeringen en weer tot rust komen met het vooruitzicht op een betere toekomst.  • Time out projecten in het verbluffende berglandschap van de Franse Pyreneeën. Even leven in het ritme van de kleine rurale dorpjes, met uitdagingen en bijzondere ervaringen dii jongeren de kracht geven om met zelfvertrouwen weer vooruit te kunnen.  • Een kans om weer opnieuw met begeleiders, school of ouders te kunnen samenwerken aan een boeiende toekomst. Een time out project kan jongere en zijn omgeveing op een andere manier naar elkaar leren zien en zet de deur weer open voor nieuwe mogelijkheden.  • Op adem komen, even afstand nemen, nadenken en tot duideljke inzichten komen. Tijdens een time out project krijgt de jongere de nodige begeleiding bij het maken van een plan waarmee hij weer vooruit kan.  • Soms zien jongeren door de bomen het bos niet meer, maar met wat extra hulp kan er tijdens een time out project misschien toch weer klaarheid komen in wat iemand wil en hoe dat te bereiken, in de instelling, op school of thuis.

Hoe?

Na de initiële aanmelding worden aanmeldingsformulieren ingevuld door de jongere zelf en door zijn begeleiders/CLB/therapeut of psycholoog.

Wat?

We organiseren time outs voor een periode van 1 week tot 1 maand, afhankelijk van de omstandigheden en problematieken waar de jongere mee worstelt en wat praktisch haalbaar is voor alle betrokkenen.

Voor wie?

Wij geven jongeren van 15 tot 20 jaar de kans om via een kort of lang onthemingsproject een moeilijke situatie het hoofd te bieden.